تبلیغات
.:. احیاگران .:.
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 2 خرداد 1390

دکتر حسین روازادهپاسخ دکتر حسین روازاده به شبهاتی در رابطه با نعل آهن و یون آهن؛ بدلیل درخواست دوستان و کاربران عزیز این جوابیه در سایت احیاگران درج گردید.

جرجانی در ذخیره خوارزمشاهی می گوید آب معدن آهن همه احشاء را سود دارد و خاصه معده را و گرده ( کلیه را ) و باه ( نیروی جنسی ) را زیاد می کند. رازی طبیب نابغه ایرانی می گوید آب آهن خاصیت قبض دارد و اندکی ترش مزه است برای رفع قبض آن باید آنرا با آب عسل خورد . سپس منافع متعددی برای آن بر می شمارد .

جوابیه در ادامه مطلب

جوابیه دکتر حسین روازاده پیرامون شبهه ای در رابطه با نعل آهن و یون آهن و همچنین درمان زردی نوزادان با حجامت لاله گوش یا تیغ زدن لاله گوش:

در جواب این نعل های آهنی و تیغ زدن گوش کودکان و نوزادان که امروزه مکرر در محافل مختلف مطرح شده است ، ما مستند به منابع اصلی و معتبر طب سنتی ایران سخن می گوئیم . فرهنگ غنی طب ایرانی در طول تاریخ توسط حکما ، با حکمت و دقت به مردم آموزش داده شده و در زندگی روزمره مردم وارد شده است ، نوعی آهن نعل که ساختار ویژه ای داشته است بطور گسترده ای در ایران بویژه در خطه شمال بکار می رفته است این قطعات آهنی را در داخل دیگ غذا قرار می دادند ، ظاهر قضیه برای خوشرنگ شدن بعضی از انواع خورش ها بوده است ( مانند فسنجان ) اما باطن قضیه نوعی درمان یا پیشگیری در این کار مد نظر بوده است ، کفگیر های آهنی یا حسوم نیز در دیگ ها به همین منظور بکار می رفتند .

دکتر حسین روازاده

مقصود از کاربرد آهن در رژیم غذایی چه بوده است ؟ اگر منابع طب سنتی ایران را تورقی کنید در مبحث حدید یا آهن یا ماء الحدید یا آب آهن به نکات بسیار مهمی خواهیم رسید در یک دید کلی آبی که از معدن آهن می گذرد یا ظرف آهنی که در آن آب یا غذا می جوشد ، و آبی که در آن آهن تفته را خاموش می کنند ( آب آهن تفته ) در هفده مورد از انواع بیماریها به شرح ذیل تاثیر دارد :

1. ضعف طحال یا بزرگی آن (هر دو مورد می تواند ناشی از بیماری های متفاوت باشد)
2. ضعف معده(به علت شلی یا نقصان هضم)
3. ضعف کبد
4. جراحات یا زخم های سیستم گوارشی از دهان تا مقعد
5. بواسیر و جراحات احشائی به طور کلی جرحات داخلی
6. دردهای ناحیه مقعد و کف لگن
7. عفونت روده و اسهال ها و بخصوص اسهال های مزمن
8. عفونت هاری ناشی از سگ هار به خصوص در مرحله ترس از آب(هیدروفوبی)
9. زردی رخسار و رنگ پریدگی(ناشی از کم خونی فقر آهن در اکثر موارد)
10. هیضه اختلال گوارشی پس از پر خوری یا خوردن غذای نا مناسب با تهوع، استفراغ و اسهال
11. آب آوردن شکم یا آسیت(إستسقاء)
12. سلس البول یا آمدن ادرار قطره قطره و بدون کنترل فرد بیمار(dribbling)
13. در بیماری های قلبی و خفقان
14. در تقویت کلیه ها
15. تقویت نیروی جنسی
16. تقویت اشتهاء
17. موثر در اکثر امراض ناشی از سرد مزاجی(امراض بارده)
حکیم بزرگ ایرانی عقیلی خراسانی می گوید آب چه از معدن آهن برآید یا آنکه آهن تفتیده را در آن خاموش کنند در درمان اختلالات طحال نافع است (1)
جرجانی در ذخیره خوارزمشاهی می گوید آب معدن آهن همه احشاء را سود دارد و خاصه معده را و گرده ( کلیه را ) و باه ( نیروی جنسی ) را زیاد می کند(2)
رازی طبیب نابغه ایرانی می گوید آب آهن خاصیت قبض دارد و اندکی ترش مزه است برای رفع قبض آن باید آنرا با آب عسل خورد . سپس منافع متعددی برای آن بر می شمارد (3)
استفاده از قطعات آهنی از جنس نعل یا ظروف ویژه آهنی و حسوم با این حکمت بوده است.
در تعداد زیادی از منابع معتبر طب سنتی ترکیب آب آهن آمده است به جهت خودداری از اطاله کلام به آدرس های موجود در منابع معتبر که آخر این مقاله آمده است ارجاع داده می شود
به نظر می رسد که مساله مجاورت آب و آهن به آزاد سازی یون در آهن بیانجامد در آخرین مقالات از جمله تحقیقات اخیر ، مساله خوردگی یا حل شدن آهن در مقیاس یون مطرح شده است (4)
2H2O +Fe = Fe++ +2H+2OH
با احتمال افزایش جذب آهن در چنین شرایطی می توان به روش درمان کم خونی فقر آهن یا تعداد قابل توجهی از بیماریها امیدوار بود.

و اما در ارتباط با زردی نوزادان و حجامت لاله گوش یا تیغ زدن لاله گوش جزو موارد بسیار متداول در منابع طب سنتی است.
شیخ الرئیس در جلد سوم قانون در مبحث بیماریهای کیسه صفرا بروز یرقان را بجز اختلالات کبدی به انسداد مجاری صفراوی نسبت می دهد و خونگیری بصورت فصد را جزو روش های درمانی مطرح می کند و می گوید چنانچه فصد امکان پذیر نبود ( در اطفال منع شده است ) حجامت کنید (5)
در خلاصه الحکمه عقیلی شیرازی آمده است که حجامت در اطفال کم سن و سال به صورت تیغ زدن لاله گوش کفایت می کند (6)
در تمامی منابع فصد و حجامت به عنوان یک روش درمانی مطرح شده است و آنچه را که ما بیان داشته ایم مبتنی بر منابع معتبر بوده است با این حال ما آماده مناظره و مباحثه پیرامون موضوعات ادعایی خود هستیم مشروط بر آنکه در جوی علمی و بدور از پیش داوری صورت گیرد.

-----------------------------------

منابع:

1.عقیلی خراسانی شیرازی، محمد حسین خلاصه الحکمه جلد اول صفحه 462 انتشارات اسماعیلی سال 1385
2.جرجانی، محمد ابن احمد الحسینی جلد سوم صفحه 63 دوره چهارجلدی با مقدمه دکتر جلال مصطفوی چاپ بهمن
3.زکریای رازی محمد منافع الاغذیه و مضارها مذکور در پاورقی 5 تحت عنوان آبی که آهن دارد صفحه 44 همان منبع
4.عنوان مقاله اصول خوردگی فلز ( آهن ) در آب شیرین پرفسور Langelier به نقل از Shabboo.blogfa.com
5.ابن سینا حسین ابن علی القانون فی الطب المجلد الثالث ص 194 یرقان الاسود و الاصفر
6.عقیلی خراسانی محمد حسین خلاصه الحکمه جلد دوم ص 1038 مبحث اخلاط عفونی

سایر منابع معتبر مذکور در ارتباط با بحث مربوطه
1) ابن سینا. حسین بن علی. قانون در طب . کتاب سوم. جلد اول صفحه 540 ترجمه عبدالرحمن شرفکندی نشر سروش 1368
2) ابن سینا. حسین بن علی. قانون در طب . کتاب سوم. جلد اول صفحه 353 ترجمه عبدالرحمن شرفکندی نشر سروش 1368
3) ابن نفیس الشامل فی صناعه الطبیه جلد نهم صفحه 311 چاپ دانشگاه علوم پزشکی ایران
4) زکریای رازی، محمد "منافع الاغذیه و مضارها"
5) انطاکی داوود "تذکره فی العلاج بالاعشاب" چاپ دار ابن هیثم مصر قاره صفحه 150
6) عقیلی خراسانی میر محمد حسین مخزن الادویه تحقیق از سید مرتضی ابطحی نشر حبل المتین جلد دوم صفحه 397
7) حسینی مومن تحفه المومنین صفحه 289 با مقدمه آقای روضاتی نشر مهدوی سال 1376
8) دیباچه کتاب مربوط به دکتر محمد مهدی اصفهانی و ناشر موسسه مطالعات تاریخ پزشکی و طب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران
9) ارزانی حکیم محمد اکبر طب اکبری جلد اول مبحث هیضه صفحه 608 که هیضه را حرکت مواد فاسده که به قی و اسهال مندفع می شوند و در منبع دیگر میزان الطب ارزانی (همان مولف) هیضه را دفع مواد هضم ناشده و فاسده از معده به طریق قی و اسهال می گوید صفحه 256 چاپ 1380 نشر سما
10) عبارت ابن نفیس در الشامل این است" إذا اطفئ کراراً انفع دواء للمکلوب" جلد 9 صفحه 311
11) عبارت عقیلی و آب آهن تاب جهت رفع زردی رخسار نافع است همان منبع صفحه 397
12) ابن سینا، حسین بن علی، قانون در طب، کتاب سوم، جلد سوم، صفحه 236 ترجمه عبدالرحمن شرفکندی نشر سروش 1368
13) ابن سینا، حسین بن علی، قانون در طب، کتاب سوم، جلد اول صفحه 540 ترجمه عبدالرحمن شرفکندی نشر سروش 1368
14) عقیلی خراسانی، میر محمد حسین، مفردات مخزن الادویه، با تحقیق مرتضی موحد ابطحی جلد دوم صفحه 397 نشر حبل المتین

منبع: سایت دکتر روازاده http://ravazadeh.com
لینک های مرتبط: دانلود فیلم گزارش مجله خبری در تخریب طب اسلامی و اهانت به دکتر روازاده،  خشم مافیای پشت پرده صدا و سیما از طب سنتی و دکتر روازاده، 
برچسب ها: دکتر حسین روازاده، یون آهن، نعل اسب، جرجانی، ذخیره خوارزمشاهی، درمان زردی کودکان، حجامت، لاله گوش، طب سنتی، طب اسلامی، رازی، تقویت نیروی جنسی، تقویت اشتهاء، درمان بواسیر، درمان صغف کبد، تقویت کلیه ها، درمان ضعف طحال، عقیلی شیرازی، ابن سینا، کتاب قانون،
طبقه بندی: طب، تغذیه و بهداشت، 
ارسال توسط مدیر سایت
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا با ترویج و احیاء فرهنگ و تمدن و علوم ناب اسلامی و جایگزین کردن آن بجای فرهنگ غربی، فضای جامعه، اسلامی نمی شود؟مطالب جالب و مفید
شخصیتها
آیت الله سید علی خامنه ای دکتر علی اکبر ولایتی استاد حسن رحیم پور ازغدی دکتر حسین روازاده حجت الاسلام سید صمصام الدین قوامی آیت الله داوود صمدی آملی دکتر حسین خیر اندیش دکتر غلامرضا کرد افشاری
صفحات جانبی

قالب وبلاگ

پیامک عاشقانه